تفاوت کود حیوانی و گیاهی با کمپوست غنی شده

  • -

تفاوت کود حیوانی و گیاهی با کمپوست غنی شده

در فرآیند تولید کود کمپوست، سموم، آفات، بذرعلف هاي هرز، نمك درون برگها و ساقه ها از بين رفته و نمك به صورت محبوس و غير قابل جذب براي گياه در مي آيد.

ميكروارگانيسم هاي فراوان كمپوست ، باترشح آنزيمهاي متنوع سبب كنترل انواع فلزات سنگين وتجزيه سموم دفع آفات موجود درتوده كمپوست وخاك شده وباگذشت زمان ،خاك ،گياه ومحصولات حاصل را ، پاك وسالم خواهدنمود.

تمامي ارگانيسم بيماري هاي گياهي وآفات برگها ،چوبهاي خردشده و دانه ها در طي فرآيند كمپوست از بين مي روند زيرا دما در مركز توده امكان دارد به مدت كوتاهي به 150 درجه سانتيگراد نيزبرسد. اين درحالي است كه فرآيند مرگ آفات وازبين رفتن سموم از60 درجه سانتيگراد آغاز ميگردد.دردماي 80 درجه فقط ترموفيلها وپاتوژنها باقي مي مانند.

 دراین مراحل سموم, آفات, بیماریها, موادشیمیایی و بذرعلفهای هرز ، در درون توده ازبین می روند.

افزودن مستقيم ضايعات محيط و باغها به خاك  بعنوان كمپوست اوليه نیز دردراز مدت علاوه برخطر آلودگي خاك ، منجر به بروز اثرات نامناسب خواهد شد. به طور مثال افزودن مقدارزيادي از برگهاي غيركمپوستي در درون خاك، موجب رقابت ميكروبي درجذب نیتروژن بين ميكروبهايي كه كار پوسيدن برگها را انجام مي دهند با ريشه گياه بوجود مي آيد. اين رقابت درنهايت منجربه كمبود نيتروژن و فقر رشد گياه خواهد شد. افزايش جمعيت ميكروبها مي تواند باعث فرسودن مواد آلي در خاك شود وافزايش ضايعات در خاك باعث تخريب ساختمان نسبت به قبل گردد.

کودهای دامی تا 5 سال و کودهای کمپوستی بیش از 20 سال سلامت خاک و مواد غذایی لازم برای گیاه را فراهم می کنند.

از این رو توصیه میشود بجای استفاده مستقیم از کودهای دامی و یا ضایعات گیاهی به عنوان کود طبیعی از کودهای کمپوست استفاده نمایید ، شرکت رعد رسانه سپیدان علاوه بر از بین بردن بیماری ها و … در کودهای کمپوست ، با اضافه کردن مواد اولیه مورد نیاز خاک ، کود کمپوست غنی شده بسیار با کیفیت را بصورت فله ای و یا در بسته بندی های بیست کیلویی آماده مینماید.


تماس با شرکت

هرگونه سوال یا سفارشی را میتوانید با ما در میان بزارید.

تلفن تماس
09335543956- مهندس صلاحی
09363881540 - مهندس فارسی