زمان و شیوه مصرف کود کمپوست

  • -

زمان و شیوه مصرف کود کمپوست

زمان مصرف :

مصادف با زمان مصرف کودهای حیوانی در هر منطقه کشت

شیوه مصرف

:مخلوط نمودن کود با 10 تا حداکثر 50 سانتیمتری سطح خاک ویا چالکود وکانال کود نمودن

در برخی از گیاهان استفاده چند مرحله ای و تقسیط شده مناسبتر است.

برای توصیه دقیق و کارشناسی میزان کود باید نتایج آزمون خاک ، آزمون برگ و شرایط اقلیمی و نیاز غذایی بهینه گیاه مربوطه را در نظر گرفت.

از کود گرانول می توان در گیاهان زراعی و صیفی و سبزیجات بصورت مخلوط با خاک (قبل از کشت) و هم به صورت نواری در جوی و فاروها (قبل و بعد از کشت) استفاده کرد. در مورد درختان نیزمصرف بصورت مخلوط با خاک (قبل از کاشت نهال) یا بصورت چالکود در سایه انداز درخت ، روش مناسبی است. البته می توان در روش های آبیاری کرتی یا جوی و فارو مقدار مناسبی از آن را در ابتدای کرتها یا جویها قرار داد تا توسط آب حل شده و به گیاه برسد اما در هرحال پخش یکنواخت آن در سطح خاک یا مخلوط با خاک و چالکود روش بسیار مناسبتری می باشد.در محصولات گلخانه ای نیز روش چالکود در پای هر بوته جواب مناسب می دهد.در مورد بسترهای نشاء و یا سکوهای گلخانه ای باید کود را با خاک مخلوط کرد یا در سطح خاک پاشید.

جدول میزان مصرف بهینه کودهای آلی غنی و گرانول شده    
ردیف نام گیاه میزان مناسب مصرف (کیلوگرم در هکتار)  
حداقل مصرف میانگین مصرف حداکثر مصرف  
 
1 ذرت دانه ای 1500 3200 8000  
2 چغندر قند 1100 2250 5600  
3 یونجه 700 1400 3500  
4 برنج 600 1100 2550  
5 گوجه فرنگی 1100 2300 5800  
6 پنبه 1200 2800 7000  
7 حبوبات 990 2000 5200  
8 کلزا 600 1700 4200  
9 کنجد 800 1650 4050  
10 خیار سبز 900 2000 5000  
11 پیاز 1000 2800 7000  
12 گیاهان جالیزی
(هندوانه،طالبی،خربزه و…)
1100 2200 5500  
13 گندم و جو آبی 550 1000 2200  
14 گندم دیم 350 600 1500  
15 جو دیم 350 650 1600  
16 سیب زمینی 850 1700 4300  
17 بادام آبی 1530 3200 8100  
18 بادام دیم 240 500 1250  
19 انگور آبی 2000 4200 10500  
20 انگور دیم 240 600 1000  
21 گردو 1300 2800 7000  
22 زیتون غیر مثمر
(کمتر از 6 سال)
700 1500 3750  
23 زیتون مثمر
 (6 تا 15 سال)
1200 2500 6300  
24 انار 1200 2500 6300  
25 انجیر آبی 1300 2800 7000  
26 انجیر دیم 180 500 800  
27 سیب،گلابی و به
(درختان بارور 10 تا 15 سال)
1700 3700 9000  
28 هلو،شفتالو،شلیل،گیلاس، آلبالو و زردآلو 1500 3200 8000  
29 پسته 1600 3500 8700  
30 مرکبات 2300 4800 12000  
31 لیمو شیرین 2000 4200 11000  
32 نارنگی 2200 4700 12000  
33 پرتغال 2300 4800 12000  
34 نخل 750 1700 4100  
35 چمن کاری و فضای سبز

( کیلوگرم در متر مربع )

5/. 1 3  
36 درختچه های تزیینی

( کیلوگرم در متر مربع )

1 2 4  
37 نهالستان ها،گلخانه ها و نشاء کاری(کیلوگرم در متر مربع ) 1 2 5  

تماس با شرکت

هرگونه سوال یا سفارشی را میتوانید با ما در میان بزارید.

تلفن تماس
09335543956- مهندس صلاحی
09363881540 - مهندس فارسی