ویژگیهای کودهای آلی(طبیعی یا ارگانیک)

 • -

ویژگیهای کودهای آلی(طبیعی یا ارگانیک)

کودهای آلی شامل کودهای گاوی ،گوسفندی ،مرغی ،کمپوست ،ورمی کمپوست ،گوگرد آلی و … میباشد که ویژگی های این گونه از کودها توسط شرکت رعد رسانه سپیدان ، جهت اطلاع علاقه مندان در زیر آمده است : 

 • ماده آلی پس از تجزیه در خاک به هوموس تبدیل می شود.”هوموس بزرگترین عامل افزایش عملکرد محصول است.”(هوموس چیست؟)

 

 • پس از ۲ تا ۳ سال مصرف متوالی کودهای آلی در تناوب کشت،درصد هوموس خاک افزایش می یابد.

 

 • خاکهای مزارع ما در اثر تردد ادوات و مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی در مدت ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته “از نظر ساختمانی سفت،سخت و کلوخه ای شده اند.”با مصرف کودهای آلی و کاهش تدریجی کودهای شیمیایی ساختمان خاک”اصلاح و پوک”می گردد.
  • پوک شدن ساختمان خاک به معنی “نفوذپذیری و تهویه بیشتر  خاک(گسترش ریشه) و انجام عملیات کمتر مکانیزاسیون”در مزرعه می باشد

 

 • کودهای آلی تاثیر کودهای شیمیایی را “بهتر و بیشتر”می کنند.بنابراین می توان “مصرف کودهای شیمیایی را به تدریج کاهش داد.”

 

 • کودهای آلی نقش”متعادل کننده pH ،شوری و رطوبت”خاک را دارند:
  • با کاهش pH خاک،جذب  عناصر ریز مغذی بیشتر می شود به طور مثال بیماری پاخوره گندم کنترل می گردد.
  • با افزایش و شستشوی  خاک و همچنین جذب کاتیونی سدیم،شوری خاک کاهش می یابد.
  • جذب و ذخیره آب افزایش می یابد؛ذرات هوموس ۹۰-۸۰ درصد و ذرات رس تنها ۱۵-۱۰ درصد وزن خود آب جذب و ذخیره می کنند”بنابراین زمینی که دارای ماده آلی بیشتر باشد دیرتر تشنه می شود.”

 

 • کودهای آلی باعث”تجزیه سریعتر سموم باقی مانده از کشت قبلی”مانند علفکشهای ذرت،گوجه،برنج،…و آفتکشها در خاک می گردند.این سموم اثر بسیار مضری بر محیط زنده خاک داشته و “باعث ناباروری خاک می گردند.”

 

 •  کودهای آلی کم و بیش دارای تمام”عناصر مورد نیاز گیاه” : ازت،فسفر، پتاسیم،کلسیم،منیزیم،گوگرد،آهن،روی،… می باشند.

 

 • کودهای آلی علاوه بر آزادسازی این عناصر به مرور زمان و در طول دوره رشد گیاه، هوموس حاصل از این کودها نیز به عنوان یک کلاته عناصر خاک را جذب کرده و “راحت تر در اختیار گیاه قرار می دهد.”

 

 •   “مهمترین تاثیر کودهای آلی،تاثیر بر محیط زنده خاک‌می باشد.” : (تاثیر کودهای کمپوست در باروری بیشتر زمین کشاورزی)
  • خاک زراعی یک موجود و سیستم زنده بوده و در هر گرم خاک زراعی میلیونها جاندار ریز زندگی می کند.
  • مهمترین منبع تامین انرژی این جانداران ریز کربن حاصل از کودهای آلی می باشد.
  • هر چقدر ماده آلی خاک بیشتر باشد تولید مثل و تعداد جانداران ریز افزایش می یابد.
  • غذای این جانداران ریز و زحمت کش کودهای شیمیایی نیست بلکه کودهای شیمیایی باعث تضعیف زندگی آنها می گردند.

 

خاکهای مزارع ما از نظر ماده آلی پایین تر از ۲ درصد وزنی و حتی زیر ۱ درصد و فقیرند،برای اینکه خاک مزرعه خود را زنده،پویا و حاصلخیز نگه داریم تا محصول بیشتر و با کیفیت تر تولید نماید،می باید علاوه بر رعایت تناوب با مصرف هر ساله کودهای آلی و در کنار آن” مکملی از کودهای شیمیایی” از شوری،سفتی و کلوخه ای شدن خاکهای زراعی جلوگیری نماییم

 

شرکت رعد رسانه سپیدان

تولید کننده انواع کودهای کمپوست غنی شده و ارگانیک حیوانی و گیاهی


تماس با شرکت

هرگونه سوال یا سفارشی را میتوانید با ما در میان بزارید.

تلفن تماس
09335543956- مهندس صلاحی
09363881540 - مهندس فارسی